Keikkakaveri

Tampereen Kulttuurikamari Oy pilotoi vuoden 2024 aikana Keikkakaveri-palvelua, jonka tarkoituksena on luoda turvallisempia tapahtumakokemuksia ja monipuolistaa yksin tulevan tapahtumakävijän asiakaskokemusta. Keikkakaveri-palvelu on henkilöille, jotka käyvät erilaisissa kulttuuritapahtumissa, mutta joiden lähiverkostosta ei välttämättä löydy seuraa tai samanhenkisistä keikoista pitäviä. 

Alta löydät lomakkeen, jolla kartoitamme halukkaita Keikkakaveri-toiminnan vapaaehtoisiksi, sekä niitä, ketkä voisivat hyödyntää palvelua tapahtumissa käymiseen. Keikkakaveri-toiminnassa vapaaehtoiset ja siihen koulutetut henkilöt toimivat seurana Tullikamarin sekä Tavara-aseman eri tapahtumissa. Lomakkeella pyydetään kertomaan toiveita ja ajatuksia keikkakaveruuteen liittyen joko keikkakaverina, palvelun käyttäjänä tai molempina.

Keikkakaveri-toiminta on päihteetöntä. Keikkakaverina toiminen ei vaadi ammattiosaamista, sillä toiminta ei ole hoidollista eikä keikkakaveri vastaa esimerkiksi fyysisestä avustamisesta. Keikkakaveri pitää seuraa ja tarjoaa näin mahdollisuuden tapahtumassa käymiseen sellaiselle henkilölle, joka ei mieluiten lähtisi tapahtumaan yksin. Keikkakaverina toimiminen on vapaaehtoista ja perustuu avoimuuteen sekä luottamukseen. Keikkakaveri on Tampereen Kulttuurikamari Oy:n hallinnoimaa toimintaa. Keikkakaverit koulutetaan toimintaan ennen ensimmäisiä kohtaamisia. 

Hae rohkeasti mukaan!

Takaisin ylös